Forex Trading ගිණුමක් විවෘත කර ගනිමු

මෙම මෘතෘකාවේදි ඔබට ගණුදෙනු කිරිම සදහා අවශ්‍ය නව ගිණුමක් විවෘත කර ගන්නා ආකාරයට තමයි ඔන්න මම දැන් කියන්න ලැහැස්ති වෙන්නේ. ඉතින් කලින් ලිපි කියවලා ඔබට දැන් Forex Market එක ගැන යමි දැනුමක් ලැබුනානමි මෙම පියවරට සුදානමි වෙන්න පුලුවන්. එහේම නැතිනමි ආපහු ගිහිල්ලා ඒ ලිපිටික කියවලා හොද අවබෝධයක් ලබන්න කියලත් මම මතක් කරනවා. 

හොදයි. ඔය ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලිමක් කළා මෙ කථා කරන භාෂාවෙන්ම ලිපි ලියන්න ඒක තේරැමි ගන්න පහසුයි කියලා. ඔන්න එහේනමි මම අද ඉදලා මම මෙහේම තමයි ලියන්නේ. ගැටලුවක් එහේම තියෙනවනමි කරැණාකරලා අහලා විසද ගන්න කියලා නැවත වරක් ඉල්ලනවා. කොහෝම වුනත් ගිණුමක් විවෘත කරගන්න කලින් හොදට බලන්න මම පහල දාලා තියෙන ප්‍රශ්ණ වලට ඔයාලට පිළිතුරැ දෙන්න පුලුවන්ද කියලා. පිළිතුරැ දෙන්න පුලුවන්නමි වැඩේ ලෙසි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට හොද අවබෝධයක් ඇවිත්. පහත ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරැ හොයාගන්න තාම බැරිනමි මෙතනින් ඉදිරියට යන්න කලින් කලින් ලිපි නැවත නැවත අධ්‍යයන කරන්නත් අනිවාර්යෙන්ම මතක තබා ගන්න. මොකද කලින් ලිපි අවබෝධයට නොගෙන ඉදිරියට යන එකේන් වැඩක් වෙන්නේ නැති නිසා.


01. Forex කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න ඔයාලට පුලුවන්ද ? 
02. Forex Market  එකේ හුවමාරැ වන මුදල් වර්ග හදුනා ගන්න පුලුවන්ද ?
03. ලාභ ලබන්නේ කොහෝම කියලා අවබෝධ කර ගන්න පුලුවන්ද ?
04. Forex Market එකේ වැදගත් කම කියන්න පුලුවන්ද ? 

 මේවට උත්තර දෙන්න පුලුවන්නම ඔයා දැන් තත්වෙකෙට ඇවිල්ලා. නැත්නමි අපහු ගිහිල්ලා ඒ ලිපි කියවන්න.  මෙතනින් එහාට යන්න ඉතින් ගිණුමක් විවෘත කරගෙන එහේමම තමයි යන්න වෙන්නේ. මොකද ඊළගට එන්නේ මෙකේ ගණුදෙනු කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න ඔනි ඒවා නිසා. ඒවා ඉතින් හිමිහිට Trade කරන ගමන් යන්න පුලුවන්. මුලින්ම සල්ලි දාන්න ඔනි නැ. ඒ සමාගමි වලින් අපට දෙන බොරැ සල්ලි වලින් ගණුදෙනු කරන ගමන් ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. හැබැයි ඉතින් මේ පුහුණු (Practice Account ) ගොඩ කාලයක් තියෙන්නේ නැ. ඒ ගිණුම වල කාලේ ඉවර උන ගමන් ඔයා හොද තත්වෙකෙට ඇවිල්ලා නිසා බය නැතිව සල්ලි දාලා වැඩේ පටන් ගන්න පුලුවන්. හොදයි , දැන් ඔය ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න කලියෙන් ඔයාලා තව දෙයක් ගැනත් හිතන්න ඔනි. ඒක තමයි ඔයාලට මේ ගිණුම හරියට විවෘත කර ගන්න පුලුවන්ද කියන එක. අමාරැ අය ඉන්නවනමි , පහත විස්තර නිසි පරිදි කියවලා දාලා තියෙන OPEN MANUAL ACCOUNT කියන එකෙන් අපට විස්තර එවලා අවශ්‍යනමි ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න පුලුවන්. තමන් විසින්ම ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න කැමති අය ඉන්නවනමි OPEN ACCOUNT කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න පුලුවන්. මතක ඇතිව රතු පාටින් දාලා තියෙන විස්තර හොදින් කියවන්න. 

ඒ වගේම තමයි අනිත් වැදගත්ම කාරණය මේ ඔයාලා විවෘත කර ගන්න යන්නේ සත්‍ය ගිණුමක් (real account) මිසක් පුහුණු ගිණුමක් නෙවෙයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ වවෘත කර ගන්නා සත්‍ය ගණුම තුලින් පුහුණු ගිණුමක් (Demo account) විවෘත කර ගන්න. ඔනෑ තරමක්. පස්සේ සත්‍ය ගිණුම කියලා අපි භාවිතා කරන්න යන්තේ මෙන්න මේ දැන් හදා ගන්න යන ගිණුමම තමා. ආයේ සත්‍ය ගිණුමි කියලා වෙනම එකක් මේක හදා ගත්තට පස්සේ හදා ගන්න ඔනි නැ. ඒක නිසා කවුරැත් ඒකනමි අමතක කරන්න එපා. අනික මෙ හදා ගන්න ගිණුමට මුදල් දැන්ම තැනපත් කරන්න අව්‍යශත් නැ. ඔයාට ඒ සදහා මාස එකාහාමරක කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලය තුල ඇති තරමි පුහුණු ගණුමි හදාගෙන පුරැදු පුහුණු වෙන්න පුලුවන් කිසිදු මුදලක් හෝ නොයෝදා කිසි කරදරයක් නැතිව. ඒක නිසා කවුරැත් බය වෙන්න ඔනි නැ පුහුණු ගිණුමි තුලින් පුහුණු වෙන්න මේ සත්‍ය ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කරන්න ඔනිද කියලා. නැ ඒහේම ඔනි නැ. හැබැයි සත්‍ය ගිණුමි වලට යන්න හිතන් ඉන්න අය මාස එකහාමාරක් ඇතුලත් මෙ ගිණුම verified කර ගන්න ඔනි. ඒගැන විස්තර මම Account verification ලිපියකින් ඉදිරි ලිපියකදි දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ කාරණය හින්දා මෙතනින් ගිණුමි විවෘත කර ගත්තට පස්සේ ආයේ සත්‍ය ගිණුමි වලට යන්න ඔනි කියලා තව එකක් හදා ගන්න එහේම එපා. ඔන්න පැහැදිලි සිංහලෙන්මයි කිවිවේ. 

අවශ්‍ය අයට Lakforex Help මගින් ගිණුමි විවෘත කර ගන්න පහත ක්ලික් කරන්න  

              හරි දැන් ඉහත බටින් එක කිලික් කරලා අපිට විස්තර එව්වට පස්සේ සාමානයෙන් දින 4 ක් නැතිනමි 5 ක් වගේ යාවි විස්තර ඔබට ඔබෙි ගිණුමි විස්තර ලැබෙන්න. මොකද බොහෝ පිරිසක් අයදුමි කරන නිසා තමයි එවැනි කාලයක් ගත වෙන්නේ. එම විස්තර එනකන් ඔයාට පුලුවන් නැවත නැවතත් අපේ මුල් ලිපි කියවලා තව තවත් අවබෝධයට ගන්න.

                    එ වගේම ගිණුමි විස්තර ලැබුනට පස්සේ අපිට මෙි ගිණුම verified කරන්න වෙනවා. මොකද එහේම නැතිව සත්‍ය වෙළද පොලේ ගණුදෙනු කරන්න දෙන්නේ නැති හින්දා. මම කොහෝමද මෙි ගිණුම verified කරන්නේ කියන එක ගැන ඊළග ලිපියෙන් දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා ගිණුමි විස්තර ලැබෙනකන් ඔයාට පුලුවන්, මෙි ගිණුමි සහතික කර ගන්න අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි ටික එකතු කර ගන්න. ඒ කියන්නේ Address එකත් එක්ක තියෙන Bank passbook එකේ කොපියක්, එහේමත් නැතිනං බිලක කොපියක්, (Scan කරලා හරි පැහැදිලිව Photo එකක් ගහලා හරි න්න පුලුවන්. ) එකක් ඔයාගේ ජාතික හැදුනුමි පත හෝ පාස්පෝර්ටි එකේ කොපියකුත් ලැහැස්ති කර ගන්න. එචිචරයි. ඉතුරැ ටික අපි ගිණුමි විස්තර ලැබුනට පස්සේ පියවරින් පියවර යමු. 

දැන් අපි මෙි ගිණුමි විවෘත කරන්නේ www.Nordfx.com කියන ජ්‍යාත්‍යන්තර Forex Broker ආයතනයේ. මෙි ලොකේ අංක ඒකේ තැරැවිකාර ආයතනයක්. ශාඛාවත් ඉන්දියාවෙත් තියෙනවා. රැසියා වල තමයි මෙහි ප්‍රධාන කාර්්‍යාලය තියෙන්නේ.  දැන් ඔයාලට ඔනි නං ඔනි තරමි ඒ සමාගම ගැන විස්තර හොයලා බලන්න පුලුවන්. රටවල් ගණනාවක Branches හිටන්  තියෙනවා. 

ඔබ තනිවම ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න යන කෙනෙක්නමි පහත එයට අදාල Link එක කිලික් කරන්න කලින් මෙි ලිපිය සමිපුර්ණවම කියවලා ඉන්න. මොකද මෙතැන ඉදන් පහලින් අපි දාලා තියෙන්නේ තනියම ගිණුමි විවෘත කර ගන්න අයට අදලා වෙන දේවල් හා කොහෝමද හරියට තනිවම ගිණුමි විවෘත කර ගන්නේ කියන එක ගැන. ඒක නිසා වරද්දා ගන්නේ නැති වෙන්නත් ඔනි නිසා ඉස්සෙල්ලාම සමිපුර්ණයෙන්ම ලිපිය කියවලා ආපහු මෙතැනට ඇවති ගිණුම විවෘත කර ගන්න කියලා කරැණාවෙන් මතක් කරනවා. 

සැ:යු -: ඔබ පහතින් තනිවම ගිණුමි විවෘත කර ගන්නේක් නමි ගිණුම විවෘත කර ගැනිමට Nordfx තුල විස්තර Submit කළ පසු ඔබට ලැබෙන Login  Account Number , Password, PIN CODE ආදි සියලුම විස්තර ආරක්ෂිත ලෙස ලියා තබා ගන්න. නැතිනමි එම විස්තර Copy කර ගෙන වෙනමම Notepad , Word Document හෝ Screenshot මාර්ගයෙන් වෙනත් තැනක සටහන් කර ගැනීම හෝ තබා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් වේ. PIN CODE යනු මුදල් ලබා ගැනීමෙදි අතීශයින්ම වැදගත් CODE එකක්. ඒක දර්ශණය වෙන්නේ ගිණුම විවෘත කරන අවස්ථාවෙි එන ගිණුමි විස්තර පිටුවෙි පමණයි. ඒක නිසා මෙි කියන දේනමි කිසිම විටක අමතක කරන්නේ නැතිව ඒ එන විස්තර කිසිම ආකාරයකින් බලා සිටිමකින් තොරව හැකි ඉක්මනින් ඔබට පහසු තැනක එම විසිතර ගබඩා කර ගන්න. කිසිම දවසක එම විස්තර නැති කර ගන්නත් එපා.  එසේ ඔබ විස්තර තබා නොගත්තේනමි මුදල් ලබා ගැනීමෙදි ආදියදි පසුවට ගැටලු ඇති වනු ඇත. 

හරි දැන් ඔය තමන්ටම ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න පලුවන් කියලා හිතන අය පහත තියෙන විස්තර අනුව ගිණුමක් Open කර ගන්න ඔය උඩින් දාලා තියෙන OPEN ACCOUNT කිලික් කරලා යන්න. ඔය Test කරන්න එහේම කියලා සමහරැ ගිණුමි දෙක තුන Open කර ගන්නවනේ. එහේම කරන්න හොද නෑ. මොකද පිළිවෙළක් නැති වුනොත් ඔක්කෝම අවුල් වෙන හින්දා වගේම වැරදි ගිණුමි විවෘත කර ගැනීම පස්සට ප්‍රශ්ණයක් වෙන්න පුලුවන් හින්දා. 

හොදයි දැන් අපි බලපු ගිණුමක් විවෘත කර ගන්න විදිය. දැන් ඔය උඩින් දාලා තියෙන OPEN ACCOUNT Button එක කිලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වෙනමම Tab එකකින් වෙබි පිටුවක් විවෘත වෙයි. ඒ වෙබි සයිටි එකට ගිහිල්ලා වට පිටාව එහේම , විස්තර එහේම බලන්න ඔනි අය ගිණුම විවෘත කරගෙන ඉවර වෙලා විස්තර බලන්න. මම කියලා දෙන පියවරෙන් පිට යන්න එපා හොදේ. 

දැන් මම අර උඩින් කියපු විදියට Open Account කියන එක කිලික් කරානමි ඔයාට පහත ආකාරයේ වෙබි පිටුවකුත් ලැබෙවි. කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමිහිට මම දාලා තියෙන විදියට කළානමි කිසිදු අමාරැවක් නැතුව ගිණුම විවෘත කර ගන්න පුලුවන්. හොදයි දැන් පහළ පින්තුරය බලන්න. ඒක තමයි ඔයාලට ලැබෙන ඊළග පිටුව. 

මෙතනදි ගිණුමේ විස්තර ඇතුලත් කිරීම සදහා පහත මා සදහන් කර ඇති උපදෙස් අනුව යමින් විස්තර පුරවා ගන්න. 

  • Account Type : Micro USD

  • Leverage : 1:500 යොදන්න

  • First and Last name : ඔබගේ නම යොදන්න 

  • Email : ඔබගේ ඉමෙල් ලිපිනය නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න. 

  • Country : රට යොදන්න

  • City : නගරය යොදන්න

  • Zip Code :  ඔබගේ නගරයට අදාල Postal code ඇතුලත් කළ හැකිය. නොදන්නේනමි මෙතැන කිලික් කර ඔබට ඔබගේ පොස්ටල් කොඩි එක සොයා ගත හැකි. එතනිනුත් සොයාගන්න අපහසුනමි 94 ලෙස යොදා මගහැරිය හැකි.

  • Address :  නිවැරදිව ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න. / : " යන මාර්ක් ඇතුලත් කළ නොහැකිය. ඒ වෙනුවට - මාර්ක් අංක අතරට යොදන්න. (ලිපිනය ඇතුලත් කිරීමෙදි ඔබගේ නමට ලැබෙන කිසියමි හෝ බිලක සදහන් ලිපිනය ඇතුලත් කිරිමට වග බලා ගන්න. ඔබගේ නමට බිල් පැමිණෙන්නේ නැතිනමි බැංකු පොතේ සදහන් ලිපිනය ඇතුලත් කළ හැකි. මොකද පසුව ගිණුම සහතික කර ගැනිමෙදි ඔබගේ ලිපිනය තහවුරැ කිරිම සදහා ඔබ ඇතුලත් කළ ලිපිනය සහිත කිසියමි බිලක්(Mobile Bill, electricity Bill , Water Bill, Bank Statement ආදි ඔනෑම මාස 3ක් පරණ නැති බිලක්) හෝ ලිපිනය සහිත බැංකු පාස් පොතේ කොටස තැරැවිකාර සමාගමට ඉදිරිපත් කරන්න වෙන නිසා. )

  • Phone : දුරතකන අංකය ඇතුලත් කරන්න. එය ඇතුලත් කිරිමෙදි ඔබගේ රටෙි Code එක ඇතුලත් කිරීමට අමතක කරන්න එපා. ඔබ ශ්‍රිලංකාවෙිනමි ඔබ +94 ලෙස 0 වෙනුවට ඇතුලත් කල යුතුයි. උදා  - +9477712345 ආදි ලෙස

දැන් මෙි ඔබ ඇතුලත් කළ සියලුම විස්තර නැවත වරක් 100% ක් නිවැරදි දැයි පරික්ෂා කර බලන්න. නිවැරදිනමි ඊළගයට ඇති check Box දෙකම එක කිල්ක් කරන්න. Generate Password Automatically කිලික් නොකළහොත් ඔබට ඔබගේම Password එකක් ඇතුලත් කර ගත හැකිය. එසේ නොමැතිනමි එය කිලික් කර ස්වංක්‍රියව ලැබෙන පාස්වර්ඩ එකද ලබා ගත හැකි. ස්වංක්‍රිය පාස්වර්ඩි පසුව වෙනස් කර ගත හැකි නිසා එය එසේම තිබෙන්නට හරින්න. ඉන් පසු අනිත් check box එකත් කිලික් කර OPEN A TRADING ACCOUNT කියන එක කිලික් කරන්න. ඉන්පසු ඔබට ගිණුමි විස්තර සහිත පිටුව දිස්වෙිවි. පහත දාලා තියෙන්නේ ඔබට ලැබෙන ගිණුම විවෘත කර ගැනීමටට අදාල පිටුව තමයි.

දැන් ඔබට අදාල ගිණුමි විස්තර සහිත පිටුවක් ලැබි තියෙනවා පේනවා ඇතිනේ. එහි විස්තර අනිවාර්යෙන් සටහන් කර ගන්න. 

උඩින් කිවිවා වාගේ මෙි ගිණුමි විස්තර පිටුව පෙන්නේ එක පාරයි.   ඒක නිසා ඒ පිටුව අපු ගමන් එක්කෝ Screen Shot එකක් හරි එහේම නැතිනම් නිවැරදිව ලියලා තියාගන්නමි කිසිම අවස්ථාවක් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම නැති කර ගන්න එහේමත් එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ විස්තර එක්ක එන PIN CODE එකනමි ලියලම තියා ගන්න. නැත්නමි පස්සට ප්‍රශ්ණ. 

HTML Comment Box is loading comments...