පුරා වසර දෙකක් කාලයක් තිස්සේ lakforex වෙබි අඩවියට ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් නොදැන සිටි , එසේම කරන්නට බයවි සිටි Forex කියන මාතෘකාව නිවැරදිව බොහෝ පිරිසක් අතරට ගෙන ගොස් අද වන විට සාර්ථකව මුදල් උපයන 6000 කට අධික සාමාජික සංඛ්‍යාවක් සාර්ථක කරන්නට හැකියාව ලැබුනා. ඒක රහසක් නෙවෙයි. අද වන විට ලංකාවේ ජනප්‍රියතම Forex වෙබි අඩවිය lakforex බව මෙහි පැමිණෙන බොඓා් පිරිසක් හොදින් දන්නා කරැණක්. එ වගේම lakforex ඒ ජනප්‍රියත්වය ලබා ගත්තේ නිවැරදිව යමක් දීලා. බොහෝ දෙනෙක් හොද මුදල් උපයන්නන් බවට පත් කරලා. ඒ සාර්ථක වන පිරිස් lakforex ගැන කථා කරපු නිසා අවුරැදු 2ක් වගේ කාලයක් ඇතුලත බොහෝ පිරිසක් මා එකක් එකතු වුනා. 

එසේම මා මුල ඉදලම තැරැවිකාර සමාගම විදියට (Forex Broker company) අදුන්වලා දුන්නේ Nordfx.com ආයතනය. මොකද මමත් මගේ ගිණුමි වල වැඩ කරගෙන යන්නේ Nordfx එකත් එකක් හින්දා. ඒ පළිබදව මම උපරිම විශ්වාසය තබපු හින්දා. ඉතින් අද වන විට Lakforex වෙත Nordfx කියන ජ්‍යාජතයන්තර තැරැවිකාර සමාගමේ ශ්‍රිලංකාවේ නිල ප්‍රවර්ධන සහකරැ (VIP Official Promotional Partner) විදියට වැඩ කටයුතු කරන්න ඔන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා. මේ අවස්ථාව මේ විදියට ලැබුනේ වසර දෙකක් කාලයක් තිස්සේ විශාල සාමාජිකයින් පිරිසකට නිසි පරිදි උදවි ආදි සේවා රැසක් නොමිලේම ලබා දෙමින් ඔවුන්ව දිරිමත් කරපු ලංකාවේ එකම වෙබි අඩවිය හින්දයි.  මේක වටිනා අවස්ථාවක්. ඔබට Forex සදහා සමිබන්ධ විම සදහා අවශ්‍ය සියලුම උදවි , අධ්‍යාපනික උදවි , ගිණුමි වල ගැටලු සමිබන්ධ උදවි මෙන්ම ව්‍යාපාරික පන්තිය (Business Class Help) දක්වා සහයන් ලබා ගන්න පුලුවන් කම තියෙනවා. මේ අනුව nordfx.com හි ශ්‍රිලංකාවේ නිල ප්‍රවර්ධන වෙබි අඩවි ලෙස www.Lakforex.com , www.nordfx.lk යන වෙබි අඩවි පමණක්  නමි කරෙන අතර Nordfx හා සමිබන්ධවෙන්නේනමේ ඔබට lakforex හරහා සමිබන්ධ විමේදි විශේෂ වාසි රැසක් සැලසේ. එමෙන්ම විශ්වාසවන්තව Forex Trading තුල ගණුදෙනු කිරිමට අවශ්‍ය සියලුම උදවි අප හරහා පමණක් දැන් ලබා ගැනිමේ හැකියාව ඔබට ලැබි තිබේ.  lakforex හරහා සමිබන්ධ වන සියලුම සාමාජිකියින්ට පහත සදහන් පහසුකමි දැන් ලබා ගත හැක.

  • ගිණුමි verified කර ගැනීම ක්ෂණිකව කළ හැකිය. 
  • Nordfx හා සමිබන්ධ තාක්ෂණික ගැටලුවලට විසදුමි ක්ෂණිකව
  • එසේම Nordfx ආයතනය තම ගණුදෙනු කරැවන් වෙත නිසැක පෞද්ගලික අවධානය යොමු කරන අතර ඔබ අප සාමාජිකයෙක්නමි ඔබට ලැබෙන අවධානය වැඩි වනු ඇත. 
  • ක්ෂණික අධ්‍යාපනික උදවි
  • තැන්පතු , හා මුදල් ලබා ගැනීමි සදහා ක්ෂණික උදවි 
  • ඔබ තැන්පත් කරන මුදල් සදහා ක්ෂණික බොනස් ලබා ගැනිමේ හැකියාව
  • ඇතළු අනෙකුත් සියලුම ගැටලුවලට ක්ෂණික විසදුමි ලබා ගැනිමේ හැකියාව

දැන් අප සාමාජිකියන්ට ලබා ගැනිමට අවස්ථාව උදාවි තිබේ. මේ සියලු සේවා ඔබට ලබා ගත හැක්කේ lakforex වෙබි අඩවියෙන් පමණි. (මෙ අවස්ථාව අපට ලැබි ඇත්තේ නිසියාකාරව , අප ඔබට අපෙන් ලැබිය යුතු අවධානය උදවි , විශ්වාස වන්තව ලබා දිමේ හේතුවෙනි. )


Admin
www.lakforex.com
HTML Comment Box is loading comments...